Blog/Nieuws  •  Foto's  •  Contacteer ons  •  Pers

Inspiratiedag voor lokale besturen

In 2015 organiseerde Holebihuis Vlaams-Brabant, open huis voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit, in samenwerking met de dienst diversiteit van de provincie Vlaams-Brabant, een bevraging bij de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten over hun beleid om het welzijn van holebi’s en transgenders te verhogen. Bij de verwerking van de resultaten bleek dat heel wat lokale besturen aangaven open te staan voor het (verder) uitwerken van een lokaal holebi- en transgenderbeleid maar hiervoor graag op weg worden geholpen.

Om aan deze vraag tegemoet te komen, wordt op vrijdag 20 mei 2016 een studiedag georganiseerd waarop we verder ingaan op de initiatieven die een lokaal bestuur kan nemen bij het uitwerken van een lokaal SOGI-beleid.

Meer informatie via onze miniwebsite: http://inspiratiedag.holebihuis.be/

(Deze studiedag staat open voor iedereen die betrokken is bij het lokale Gelijkekansenbeleid, zoals bv de schepenen van welzijn en/of gelijke kansen, medewerkers van de gemeentelijke diensten, leden van de gemeentelijke welzijnsraden, politici, SOGI-netwerken van politieke partijen.)

 

Dit is een Blogbericht,
geplaatst op 18 april '16


Dit bericht behoort tot de volgende groep(en):
- Holebihuis Vlaams-Brabant

© 2018 - Holebihuis Vlaams-Brabant vzw • Privacy

Design & code by crossmark.be